Sång och musik är viktiga inslag i gudstjänsten. Kan du sjunga eller spela så använd din gåva i gudstjänsten, till glädje för dej själv och andra!

Gospelkören Candela övar varannan måndag i Immanuelskyrkan. Ledare för kören är David Henningsson.

På sommaren finns ofta möjlighet att vara med och sjunga i kör och spela, för information om detta se Facebook ”Nybostrand”.

Välkommen att vara med!